سه شنبه 4 اردیبهشت 1397
نسخه آزمایشی
آدرس: کرمان - چهارراه ولی‌عصر، خیابان قرنی، کوچه 17
تلفن:

034-32260735
034-32267650

فکس:

034-32263465

سامانه پیام کوتاه:

3000485999

پست الکترونیک:
ساعت کار: هر روز 7 صبح تا 14 ظهر