یک شنبه 3 تیر 1403
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9610486
  • 4 خرداد 1402
  • 15:44
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
«جشنوارۀ کودک و نوجوان» و «جشنوارۀ ملی نان» در کرمان برگزار می‌شود

با مشارکت شهرداری کرمان؛

«جشنوارۀ کودک و نوجوان» و «جشنوارۀ ملی نان» در کرمان برگزار می‌شود

معاون خدمات‌شهری شهردار کرمان، از برگزاری «جشنوارۀ کودک ونوجوان» و «جشنوارۀ ملی نان» با مشارکت شهرداری کرمان در خردادماه و تیرماه سال‌جاری، خبر داد.

به‌ گزارش کرنا، معاون خدمات‌شهری شهردار کرمان، در جلسۀ هماهنگی و برنامه‌ریزی «جشنوارۀ کودک و نوجوان» و «جشنوارۀ ملی نان» که با حضور نماینده معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار، مدیرعامل سازمان‌های زیرمجموعه و دبیر این دو جشنواره برگزار شد، درخصوص نحوۀ مشارکت معاونت خدمات‌شهری در برگزاری دو جشنوارۀ یادشده که با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری برگزار خواهد شد، گفت: توجه به موضوعاتی مانند ارتقای فرهنگ شهروندی، آموزش شهروندان و همچنین اهمیت به گردشگری در «جشنوارۀ کودک و نوجوان» و «جشنوارۀ ملی نان» با هدف اهمیت‌دادن به قشر کودک و نوجوان و به‌خصوص نسل چهارمی‌ها در گام دوم انقلاب اسلامی، از موضوعات مهمی بود که منجر به مشارکت شهرداری در این دو جشنواره شد.

محمود ایرانمنش افزود: موضوعاتی که می‌توان در قالب این دو جشنواره به آنها پرداخت، شامل آموزش‌های حفظ و نگهداری محیط زیست، تفکیک از مبدأ پسماند، ایمنی شهری، مدیریت بحران، فرهنگ‌سازی درخصوص سدمعبر و کودکان کار و همچنین معرفی جاذبه‌های گردشگری است.

وی اظهار داشت: نکتۀ دیگری که ما را ترغیب به مشارکت در «جشنواره کودک و نوجوان» کرد، اهمیت سرمایه‌گذاری برای آموزش در دوران کودکی است؛ چراکه آموزش در این سنین، اثربخش‌تر از سایر دوره‌های زندگی است.

معاون خدمات‌شهری شهردار کرمان با بیان اینکه انواع نان و شیوۀ پخت آنها یکی از جاذبه‌های گردشگری ما محسوب می‌شود، افزود: با این هدف که در «جشنوارۀ ملی نان» حضور پرباری داشته باشیم، توسط سازمان‌های زیرمجموعۀ معاونت خدمات‌شهری، برنامه‌های مختلفی درباره موضوعات مرتبط با این حوزه در قالب آموزش، در حال تهیه و آماده‌سازی است.

لازم به‌ذکر است؛ «جشنواره کودک و نوجوان»، از نوزدهم خردادماه تا یکم تیرماه و «جشنواره ملی نان» از ۱۹ تا ۲۲ تیرماه سال‌جاری در محوطۀ ساختمان شهرداری مرکز کرمان برگزار می‌شود.

0