یک شنبه 3 مرداد 1400
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9607342
  • 15 آذر 1397
  • 14:43
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
اعضای شورای سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری معرفی شدند

با حکم شهردار کرمان؛

اعضای شورای سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری معرفی شدند

در احکامی جداگانه از سوی شهردار کرمان، اعضای شورای سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری معرفی شدند.

به گزارش کرمان‌آن‌لاین، سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان در احکامی جداگانه، دکتر وحید ستاری، دکتر مسعود ترکزاده و دکتر بهنام قوامی را به‌عنوان اعضای شورای سازمان و دکتر محمدمهدی فقیه را به‌عنوان عضو هیأت مدیرۀ سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری معرفی کرد.

در احکام شهردار کرمان خطاب به اعضای شورای سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری آمده است:

«نظر به اهمیت و ضرورت فن‌آوری اطلاعات و گستره خدمات در حوزه ارتباطات و به جهت پیشبرد اهداف شهرداری کرمان در رسیدن به شهری شاداب، قابل سکونت برای حال و آینده و ایجاد محیط و زندگی هوشمند، نیازمند هم‌اندیشی و همکاری با فعالان و نخبگان حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است تا بتوانیم بستری مناسب و پویا جهت کسب‌وکارهای دیجیتال و توسعه اقتصادی شهر و شهرداری و هم‌چنین رضایت شهروندان ایجاد کنیم.

بی‌شک با توجه به تعهد، تجارب، کارایی و شناخت کافی که از جنابعالی دارم، و به استناد ماده 5 فصل سوم اساس‌نامه سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، به موجب این حکم به سمت عضو شورا منصوب می‌نمایم.

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت سازمان در چارچوب دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های ابلاغی، بررسی و تأیید بودجه با رعایت بخش‌نامه بودجه، بررسی و تأیید صورت‌های مالی و سایر وظایف محوله در اساس‌نامه از اهم وظایف جنابعالی است.

امیدوارم با اتکال به ذات اقدس الهی و همکاری سایر اعضا در پیشبرد اهداف، موفق و مؤید باشید.

هم‌چنین در حکم شهردار کرمان خطاب به دکتر محمدمهدی فقیه، عضو هیأت مدیرۀ این سازمان آمده است:

«نظر به اهمیت و ضرورت فن‌آوری اطلاعات و گستره خدمات در حوزه ارتباطات و به جهت پیشبرد اهداف شهرداری کرمان در رسیدن به شهری شاداب، قابل سکونت برای حال و آینده و ایجاد محیط و زندگی هوشمند، نیازمند هم‌اندیشی و همکاری با فعالان و نخبگان حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است تا بتوانیم بستری مناسب و پویا جهت کسب‌وکارهای دیجیتال و توسعه اقتصادی شهر و شهرداری و هم‌چنین رضایت شهروندان ایجاد کنیم.

بی‌شک با توجه به تعهد، تجارب، کارایی و شناخت کافی که از جنابعالی دارم، و به استناد ماده 7 فصل چهار اساس‌نامه سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، به موجب این حکم به سمت عضو هیأت مدیره منصوب می‌نمایم.

بررسی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت سازمان در چارچوب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی و ارایه به شورای سازمان، بررسی بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه تسلیمی با رعایت بخشنامه بودجه شهرداری‌ها، ابلاغی توسط وزارت کشور و ارایه به شورای سازمان، تهیه صورت‌های مالی سالیانه و سایر گزارش‌های مالی تسلیمی سازمان و پیشنهاد آن به شورای سازمان و هم‌چنین وظایف محوله در اساسنامه از اهم وظایف جنابعالی است.

امیدوارم با اتکال به ذات اقدس الهی و همکاری سایر اعضا در پیشبرد اهداف، موفق و مؤید باشید.

سیدمهران عالم‌زاده

شهردار کرمان و رییس شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

78.1209