چهارشنبه 26 تیر 1398
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9607304
  • 10 آذر 1397
  • 12:02
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
اعضای شورای سازمان مدیریت پسماند معرفی شدند

با حکم شهردار کرمان؛

اعضای شورای سازمان مدیریت پسماند معرفی شدند

در احکامی جداگانه از سوی شهردار کرمان، عضو هیأت مدیره و اعضای شورای سازمان مدیریت پسماند معرفی شدند.

به گزارش کرمان‌آنلاین، سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان در احکامی جداگانه، دکتر حسین وحیدی را به‌عنوان عضو هیأت مدیره سازمان مدیریت پسماند و مهندس حمیدرضا گلزاری، مهندس سیدوحید سیدجعفری و غلامرضا نژادخالقی خاتون‌آباد را به‌عنوان اعضای شورای سازمان مدیریت پسماند معرفی کرد.

در احکام شهردار کرمان آمده است:

«نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزندۀ جنابعالی و به استناد بند 3 ماده 5 از فصل سوم اساس‌نامۀ سازمان مدیریت پسماند، به‌موجب این حکم به سمت «عضو شورای سازمان» منصوب می‌شوید.

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت سازمان در چارچوب دستورالعمل و بخش‌نامه‌های ابلاغی، بررسی و تأیید صورت‌های مالی و سایر گزارشات مالی براساس گزارش حسابرسی رسمی، تأیید نرخ خدمات سازمان و ارایۀ آن به شورای اسلامی شهر و سایر امور محوله، از اهم وظایف جنابعالی است.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از همدلی و همکاری پرسنل، در پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف یادشده ضمن رعایت قوانین و مقررات موفق و مؤید باشید.»

سیدمهران عالم‌زاده

شهردار کرمان و رییس شورای سازمان مدیریت پسماند

15.6295