جمعه 9 خرداد 1399
  • جامعه
  • شماره خبر: 9608357
  • 24 دی 1398
  • 16:31
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
اهدای عضو جوان مرگ‌ مغزی به سه بیمار جان دوباره بخشید

اهدای عضو جوان مرگ‌ مغزی به سه بیمار جان دوباره بخشید

اعضای بدن مرحوم «محمدامین محمودی» که به‌دلیل تصادف دچار مرگ‌ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند دریافت عضو پیوند زده شد.

به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، هماهنگ‌کنندۀ پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با رضایت خانوادۀ مرحوم «محمدامین محمودی» دو کلیه و کبد این جوان به بیماران نیازمند دریافت عضو پیوند زده شد.
مجید گیلانی افزود: مرحوم محمودی به‌دلیل تصادف دچار سانحه شد و پس از تأیید تیم مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، خانوادۀ وی رضایت خود را برای اهدای اعضای این جوان اعلام کردند.
وی ادامه داد: کار برداشت اعضای بدن این جوان ۱۹ ساله در بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام د و دو کلیه و کبد وی به سه بیمار نیازمند دریافت عضو در مرکز آموزشی‌درمانی افضلی‌پور پیوند زده شد.
هماهنگ‌کنندۀ پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از خانوادۀ محمدامین محمودی، به‌دلیل انجام این کار خیرخواهانه قدردانی کرد و افزود: این خانواده با اهدای اعضای جوان عزیز خود، به افرادی که اکنون نیازمند دریافت عضو بودند، زندگی دوباره بخشیدند.

فهیمه رضاقلی

0