چهارشنبه 30 خرداد 1397
نسخه آزمایشی
  • جامعه
  • شماره خبر: 9606571
  • 20 اردیبهشت 1397
  • 11:16
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
براي اداره بهتر موزه به همکاري نياز داريم

مدير موزه‌ي هنرهاي معاصر کرمان:

براي اداره بهتر موزه به همکاري نياز داريم

مدير موزه‌ي هنرهاي معاصر کرمان گفت: هرچند اين موزه زيرنظر اداره کل فرهنگ و ارشاد است اما بدون کمک نهادها، تشکل‌ها و سازمان‌هاي ديگر نمي‌توانيم موفق باشيم.

ميثم ثمرخي در گفت‌وگو با خبرنگار کرمان‌شهرآن‌لاین، افزود: اين موزه متعلق به کرمان و دومين موزه‌ي بزرگ هنرهاي معاصر ايران است و نمي توان آن را به حال خود رها کرد بلکه بايد کاري کنيم که زيباتر، تميزتر و پوياتر به نظر برسد.

ثمرخي خاطر نشان کرد:  ما بدون کمک شهرداري، ميراث فرهنگي، استانداري و ساير ارگان‌ها نمي‌توانيم کار کنيم و همه بايد دست به دست هم دهيم تا موزه بتواند خود را بهتر نشان دهد کما اين‌که موزه‌ي هنرهاي معاصر اصفهان زيرمجموعه‌ي شهرداري است اما وزارت ارشاد، استانداري، بخش خصوصي نيز به آن کمک مي‌کند.

وي تصريح کرد: تا به حال کمک قابل توجهي به اين موزه نشده است؛ اما در بقاي اين فضا هر ارگاني مي‌تواند کاري انجام دهد و خود پيشنهاد کننده باشد.

مدير موزه‌ي هنرهاي معاصر کرمان با اشاره به اين که  شهرداري مي‌تواند در احياي فضاي سبز اين مکان به ما کمک کند، يادآور شد:  در تامين امنيت اين فضا نيروي انتظامي بايد به ميدان بيايد و کمک کند زيرا ما موزه‌هاي زيادي در کرمان نداريم اگر همين تعداد کم را به حال خود رها کنيم،  فضاهاي فرهنگي را از دست مي‌دهيم.

وي ادامه داد : همچنين  اين فضاها را نبايد دست‌خوش دخالت‌هاي غيرحرفه‌اي کنيم بلکه بايد با ماهيت‌کاري خود و براساس فضاي فرهنگي و تعامل بخش دولتي و خصوصي آن‌ها ‌را رونق ببخشيم.

مهديه جعفري

0