پنج شنبه 28 تیر 1397
نسخه آزمایشی
  • جامعه
  • شماره خبر: 9605415
  • 13 مهر 1396
  • 15:41
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
تشکیل دبیرخانه‌ی جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان شهر کرمان

فرماندار کرمان خبر داد:

تشکیل دبیرخانه‌ی جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان شهر کرمان

فرماندار کرمان از تشکیل دبیرخانه‌ای به منظور جمع‌آوری متکدیان از سطح شهرکرمان وساماندهی آنان خبر داد.

به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، علی بابایی در جلسه‌ی ستاد ساماندهی متکدیان و کودکان خیابانی شهرستان کرمان با بیان این‌که از 15مهرماه طرح جمع‌آوری متکدیان در شهر کرمان به مدت 10 روز آغاز می‌شود، به این‌که ستاد تکدی‌گری سالیان متعددی در شهرکرمان فعال بوده و مصوبات بسیار خوبی در این خصوص تصویب کرده است، اشاره کرد و افزود: با تشکیل این دبیرخانه که با حضور نمایندگان ستاد است، روند کار با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.
وی اعضای تشکیل دهنده‌ی این دبیرخانه را شامل یک نفر از شهرداری، یک نفراز سازمان بهزیستی وسه نفر از سازمان‌های مردم نهاد ویک نفر ازاستانداری ذکر وخاطر نشان کرد: درابتدای کار باید جامعه‌ی هدف خود را مشخص ومتکدیان رادسته بندی کنیم و درمورد هر کدام اطلاعات لازم را به دست آوریم.

بابایی تاکید کرد: از جمله وظایف اعضای این دبیر خانه اطلاع رسانی از طریق بیلبوردهای شهری  و مطبوعات محلی است که در کنار آن باید از ظرفیت‌ها وقابلیت‌های فضای مجازی در اطلاع رسانی نیز استفاده کنند واطلاعات لازم را به مردم برسانند.

وی شناسایی این متکدیان را مهم دانست وگفت: از اعضای این دبیر خانه می خواهم تا اطلاعات متکدیان جمع آوری شده را به صورت تفکیک شده آماده و ارائه کنند.

بابایی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌ها و شناسایی خیران تاکید واظهار کرد: قصد داریم طی برگزاری جلسه‌ای با خیران اهمیت موضوع را روشن کنیم واز تجربیات سایر شهرها استفاده کنیم.

وی  ادامه داد: بعد از تکمیل بانک اطلاعاتی کارگروه‌هایی را تشکیل می‌دهیم وبرای بر طرف شدن مشکلات، این موارد را بین کار گروه‌ها تقسیم می‌کنیم.

فرماندار کرمان تکدی‌گری را یک معضل اجتماعی و پدیده‌ای شوم دانست و تصریح کرد: بخش اعظم این متکدیان نیازمند و فقیر نیستند وبخشی ازآنان اتباع بیگانه هستند.
وی با تاکید براین‌که اگر ریشه‌ی فرهنگی کمک به متکدیان سطح شهر تغییر کند، بسیاری از مشکلات ما در این زمینه حل خواهد شد، ادامه داد: فرهنگ‌سازی در بین افراد جامعه باید انجام گیرد تا مردم از مجراهای مشخص به فقرا کمک کنند که این امر می‌تواند با کمک سازمان‌های مردم نهاد و سایر اقشار جامعه محقق شود تا این پدیده‌ی شوم از سطح شهر پاک شود.
بابایی با اشاره به این‌که نقش همه‌ی دستگاه‌ها در زمینه‌ی فرهنگ‌سازی در رابطه با حذف متکدی‌گری در سطح شهر مشخص شده است، بیان کرد: بهزیستی نقش اساسی در ساماندهی متکدیان دارد.

وی افزود: در گذشته شهرداری به وظیفه‌ی ذاتی خود مبنی بر جمع آوری متکدیان عمل کرده است اما پس از پالایش متکدیان شاهد حضور مجدد متکدیان دستگیر شده در سطح شهر در مدت زمان کوتاه بودیم،  باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود و امیدواریم با اقدامات این دبیرخانه وفعالیت اعضای ستاد و هم‌کاری مردم شاهد کرمانی بدون گدا ومتکدی باشیم.

 مهدیه جعفری

0