پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9607463
  • 13 دی 1397
  • 12:18
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
حضور معاون آمار و انفورماتیک دادگستری استان کرمان در نخستین نمایشگاه ملی فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی

حضور معاون آمار و انفورماتیک دادگستری استان کرمان در نخستین نمایشگاه ملی فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی

حمید خالقی، معاون آمار و انفورماتیک دادگستری استان کرمان هم‌اکنون در حال بازدید از غرفه‌های مختلف نخستین نمایشگاه ملی فن‌آوری‌های نوین در روابط‌عمومی است.

معاون آمار و انفورماتیک دادگستری استان کرمان، ضمن بازدید از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه، در جریان سامانه‌های مختلف ارایه شده قرار گرفت.

46.8759