یک شنبه 11 خرداد 1399
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9607655
  • 16 اسفند 1397
  • 21:14
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
دوره‌های آموزشی برای مأموران اجراییات شهرداری برگزار شد

به همت دفتر حمایت اجتماعی کارکنان شهرداری کرمان؛

دوره‌های آموزشی برای مأموران اجراییات شهرداری برگزار شد

مأموران اجراییات چهار منطقه شهر کرمان در سه گروه 40 نفره، مسایل مربوط به نحوۀ برخورد با ساخت‌و ساز غیرمجاز، تخریب و متکدیان و کودکان خیابانی را فرا گرفتند.

به گزارش مدیریت ارتباطات معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان، در این دورۀ آموزشی که به همت دفتر حمایت اجتماعی کارکنان شهرداری کرمان و با همکاری دادگستری و اداره‌کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد، مربیان دادگستری کرمان در رابطه با چگونگی برخورد مأموران اجراییات شهرداری کرمان با ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز و تخریب، مطالب مربوط را ارایه کردند تا مأموران اجراییات به‌دلیل نحوۀ برخورد، مجرم شناخته نشوند.

هم‌چنین نمایندۀ اداره‌کل بهزیستی استان کرمان نیز در خصوص چگونگی برخورد مأموران اجراییات شهرداری کرمان با کودکان کار و خیابانی و متکدیان مطالب مربوط را ارایه کردند.

لازم به ذکر است؛ این دوره‌ها برای مأموران اجراییات شهرداری کرمان در سال آینده نیز تداوم دارد.

دفتر حمایت اجتماعی کارکنان شهرداری کرمان، یکی از واحدهای زیرمجموعۀ مدیریت اجتماعی و گردشگری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان است که برنامه‌ها و دوره‌های مختلفی برای آموزش کارکنان و بازنشستگان شهرداری کرمان در زمینۀ مسایل اجتماعی و روان‌شناسی، برای حفظ روحیۀ کارکنان در محیط کار و خانواده را در دستور کار دارد.   

0