چهارشنبه 2 خرداد 1403
  • جامعه
  • شماره خبر: 9609206
  • 25 تیر 1399
  • 10:07
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
دوستداران کودک به توسعه پایدار فکر کنند

دوستداران کودک به توسعه پایدار فکر کنند

طیبه عباسلو- چند هفته‌ای است که شهر کرمان به طور جدی درگیر پیوستن به شهرهای دوست‌دار کودک شده است؛ این اتفاق را به فال نیک گرفتم و امید دارم که شهرداری و شهر کرمان بتواند از دایره‌ی بسیار تنگ و سختگیرانه‌ی یونیسف عبور کرده و به عنوان شهر دوست‌دار کودک معرفی شود، در همین خصوص شاید لازم باشد که رسانه‌ها هم به سهم خود به معرفی و جلب حمایت همه‌ی فرهیختگان و همه‌ی مسئولین مرتبط با حوزه‌ی کودک اهتمام ورزند.

این فرصت را غنیمت می‌شمرم تا شرحی مختصر بر پروژه‌ی شهرهای دوست‌دار کودک و ارتباط آن با توسعه‌ی پایدار بپردازم.
پروژه شهر دوست‌دار کودک از سال 1996 توسط یونیسف و برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد جهت توجه ویژه به کودکان به تبع گسترش شهرنشینی و تغییر نیازها، چالش‌ها و نحوه‌ی زندگی آن‌ها شروع شد تا گامی در جهت بهبود وضعیت زندگی این گروه جمعیتی و احقاق حقوق آن‌ها برداشته شود، که این پروژه تا کنون در بیش از  3000 شهر و جامعه‌ی محلی در سراسر جهان فعال شده است.
یونیسف برای اجرای این برنامه توسط شهرداری‌ها نظام و چارچوبی عملیاتی و معیارهایی برای معرفی یک شهر به عنوان دوست‌دار کودک تهیه و به شهرهایی که تمایل دارند در این مسیر قدم بردارند ارائه می‌کند که با جدیت پیگیر رعایت این چارچوب‌ها و در مقابل رصد برنامه‌هایی است  که می‌تواند حقوق کودکان را نقص کند. پس این پک پروژه‌ی موقت سطحی با ایجاد تغییرات جزیی کالبدی در یک شهر نیست و به دنبال برآورده شدن حقوق و نیازهای واقعی همه کودکان ساکن در شهر با هر نژاد، جنس، قومیت و هر نیاز ویژه است که طبق پیمان نامه حقوق کودک شامل همه افراد زیر 18 سال می‌باشد.
از آنجایی که هدف بلند مدت شهر دوست‌دار کودک، تضمین رسیدن به نتایجی پایدار برای کودکان و تعهد در قبال اجرا و اعمال حقوق کودک از طریق ظرفیت‌سازی در جوامع محلی و درگیر کردن همه‌ی ذی‌نفعان این حوزه می‌باشد، گامی جدی در راستای پیشبرد توسعه‌ی پایدار در شهر محسوب می‌شود چرا که اهداف راهبردی توسعه‌ی پایدار چون توانمندسازی، افزایش قدرت و عاملیت افراد، گسترش مشارکت و ارتقا زندگی انسان‌ها برای مهمترین و فراموش شده‌ترین افراد جامعه‌ی یعنی کودکان محقق خواهد شد.
توسعه‌ی پایدار که خود مفهومی نوین است و کمی قبل از شروع پروژه‌ی شهر دوست‌دار کودک در جهان مورد  توجه قرار گرفته است به دنبال  توسعه‌ی انسانی در همه ابعاد بوده که کاملا با اهداف شهر دوستدار کودک منطبق و گویی این پروژه بخشی از فرایند همه جانبه‌ی توسعه پایدار است که گروه جمعیتی کودکان را توانمند کرده و توسعه می بخشد.

0