دوشنبه 16 تیر 1399
  • جامعه
  • شماره خبر: 9609102
  • 4 تیر 1399
  • 17:32
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
سامانۀ پایش تصویری امتحانات نهایی در کرمان رونمایی شد

سامانۀ پایش تصویری امتحانات نهایی در کرمان رونمایی شد

سامانۀ پایش تصویری حوزه‌های امتحانات نهایی در ناحیۀ یک آموزش و پرورش کرمان رونمایی شد.

به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، چهارم تیرماه در حاشیۀ رونمایی از سامانۀ پایش تصویری حوزه‌های امتحانی آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان با اشاره به اینکه امتحانات نهایی پایۀ دوازدهم در ۳۱۷ حوزۀ امتحانی در حال برگزاری است، افزود: تمام حوزه‌های امتحانی به‌صورت روزانه توسط کارکنان حوزه‌های ستادی مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرند.

احمد اسکندری‌نسب خاطرنشان کرد: نظارت جامع و باکیفیت از مهمترین خصوصیات سامانۀ پایش تصویری امتحانات نهایی است و ایجاد بسترهای لازم به‌منظور پایش تصویری تمام حوزه‌های امتحانی در استان ضروری است.

رئیس ادارۀ حراست اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در حاشیۀ رونمایی از این سامانه گفت: ۳۱۷ حوزۀ امتحانات نهایی پایۀ دوازدهم در استان به‌صورت روزانه و مستمر نظارت و ارزیابی می‌شوند.

قاسم بصیری، استقرار دولت الکترونیک، صرفه‌جویی در وقت و امکان نظارت هم‌زمان بر چندین حوزه را از مهمترین مزایای سامانۀ پایش تصویری امتحانات نهایی دانست و افزود: این سامانه برای سال تحصیلی آینده در سایر شهرستان‌ها و مناطق استان راه‌اندازی می‌شود. 

15.6256