چهارشنبه 29 دی 1400
  • جامعه
  • شماره خبر: 9609337
  • 4 شهریور 1399
  • 16:06
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
سرعت‌بخشیدن به اجرای طرح کاداستر برای اراضی ملی که منع قانونی ندارند

رییس کل دادگستری استان کرمان تأکید کرد:

سرعت‌بخشیدن به اجرای طرح کاداستر برای اراضی ملی که منع قانونی ندارند

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: طرح کاداستر برای اراضی ملی استان کرمان که منع قانونی ندارند تا پایان سال اجرا شود.

به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، یدالله موحد، چهارم شهریورماه در جلسۀ شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان افزود: بیشترین مشکل را در تعدی به اراضی ملی در محدودۀ شهرها داریم و اینکه اعلام می‌شود اطلاعات همۀ اراضی ارائه نشده، موجب نگرانی است.
وی با اشاره به اینکه اراضی دولتی در محدودۀ قانونی شهر همواره مورد طمع زمین‌خواران بوده است، افزود: اداره‌کل راه و شهرسازی سه نوع اراضی را تملک می‌کند شامل اراضی منابع طبیعی داخل محدودۀ شهر، اراضی دارای رأی کمیسیون ماده ۱۲ و اراضی که تحت هر عنوانی قبل و بعد از انقلاب سند آن به نام راه و شهرسازی خورده باشد.
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: ۵۰۰ هزار هکتار اراضی دولتی در شمال استان داریم که مالکیت آنها قطعی و طرح کاداستر در مورد آنها اجرا شده و ۷۰ هزار هکتار باقی مانده که باید با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
موحد بیان کرد: تأکید شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر این است که در راستای طرح کاداستر باید برای اراضی باقی‌مانده در شمال و جنوب استان هدف‌گذاری شود و میزان مشخصی از اراضی تا پایان سال سند تک‌برگ دریافت کنند و بحث اراضی اختلافی در فرآیند خاصی دنبال شود.
وی افزود: در مورد اراضی که منع قانونی ندارند، انتظار این است که تا پایان سال وضعیت آنها مشخص شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: تا جلسۀ آینده، کمیته مشترک(مرکب از کارشناسان ثبت، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، نماینده سازمان بازرسی، اوقاف و بنیاد مسکن) باید به این موضوع ورود کرده و وضعیت سه دسته از اراضی را در راه و شهرسازی شمال و جنوب استان مشخص کنند تا اجرای قانون کاداستر برای هر گروه دنبال شود.

آمار دقیقی از میزان مالکیت راه و شهرسازی نداریم
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز در این جلسه بیان کرد: آمار دقیقی از میزان مالکیت راه و شهرسازی نداریم.
علی محمودی افزود: راه و شهرسازی باید آمار اسناد مالکیت و سند دفترچه‌ای را ارائه دهد تا در بانک اطلاعات ما ثبت شده و میزان اراضی و اسناد را به ما ارائه کنند تا تبدیل به کاداستر شود.
گفتنی است در این جلسه دربارۀ تصرف ۱۱۴ هکتار اراضی منابع طبیعی استان در یکی از روستاهای شهرستان شهربابک بحث و مصوب شد این مسئله پیگیری شود.

 

15.6246