چهارشنبه 14 خرداد 1399
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9607592
  • 2 اسفند 1397
  • 10:05
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
سوگند به تخصص و هم‌اندیشی

سوگند به تخصص و هم‌اندیشی

مهندس مهران عالم‌زاده، شهردار کرمان را نمی‌توان مبدع جریان مراجعۀ مدیریت کلان‌ شهری کرمان به آرای متخصصان و دانشگاهیان شناخت، اما تردیدی نیست که در میان انگشت‌شمار شهرداران کرمان که این مراجعه را روا دانسته‌اند، عملکرد عالم‌زاده، حکایت از باورمندی وی به صحت این اقدام و عزم راسخش در عمل به نتایج جلسات کارگروه‌های تخصصی تشکیل‌یافته در دوران شهرداری خود دارد؛ جلساتی که از همان ابتدای آغاز به‌کارشان، شهردار تازه‌مستقر، سوگند یاد کرد که در دوران تصدی‌اش، کاری در شهر اجرا نمی‌شود؛ مگر آن‌که تاییدیه‌اش را در جلسات کارگروه‌ها دریافت کرده باشد. 

این تخصص‌گرایی در یک دستگاه اجرایی چون شهرداری را می‌توان دارای مزایای فراوانی دانست که اهم آن به این قرار است؛ تضمین وضعیت آثار اجرایی این دوران از منظر معیارهای تخصص و هنر، تقویت ارتباط حوزه زیر عمل، جلب اعتماد  مردم به اقدامات شهرداری، اصلاح روند توزیع و انجام کار در میان مشاوران بر مبنای شایستگی و شفافیت معیارهای انتخاب آثار اجرایی در شهر. 
باید گفت هنوز جریان شکل‌گیری شهرداری تا رسیدن به جایگاه آرمانی خود، راه درازی پیش رو دارد؛ ضمن این‌که باید به ارایۀ نقد منصفانه در کنار برشمردن مزایای ذاتی کار و معایب ارزش نیز اشاره‌ای داشت و منظم کردن مداخلۀ کارگروه‌ها در قالب برنامۀ مشخص از نظر اهداف و روال سازمان نیز اهمیت زیادی دارد. 
برنامه‌ریزی برای اظهارنظر کارگروه‌های تخصصی در مورد سیاست‌های کلان شهری و تدوین راهبردهای آتی شهر و خارج شدن از روال داوری‌های نقطه‌ای و صرفاً بررسی پروژه‌ها، پیگیری اقدامات در جلسات کارگروه‌ها و در صورت لزوم، داوری پروژه‌ها توسط بخش برگزیده و کوچک‌تر از کارگروه، توجه به زمان‌بر بودن ذاتی این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها و تدوین برنامۀ مشخص برای تدارک اقداماتی به موازات انجام روند بررسی و اصلاح پروژه‌ها توسط کارگروه‌ها به‌گونه‌ای که برخی از فعالیت‌های شهرداری برای رفع مشکلات شهر اجرا و دیده شود تا انجام این‌گونه اقدامات زیربنایی، شهرداری را از رسیدگی به مسایل روبنایی باز ندارد و گسترش ارتباطات مردمی مدیریت شهری برای دریافت خروجی ناشی از مشارکت مردمی و طرح دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات مردمی در جلسات کارگروه به‌منظور لحاظ شدن در سنجش‌های تخصصی، از دیگر اقدامات مهمی است که باید در روند کار کارگروه تخصصی معماری شهرسازی شهرداری کرمان لحاظ شود.
در پایان با تکیه بر درستی برنامۀ اتخاذ شده در برقراری ارتباط نزدیک مدیریت شهری با توان علمی و تخصصی شهر، امید است با پیشبرد مؤمنانۀ امر، پیامدها و عواقب مبارک آن به‌زودی دستگیر شهر کرمان شود.

 

دکتر نیما جهان‌بین
دکترای شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

0