پنج شنبه 14 مهر 1401
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9609842
  • 28 شهریور 1401
  • 17:29
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
شبکه آب خام در منطقه سه توسعه یافت

با اجرای 500 متر لوله‌گذاری؛

شبکه آب خام در منطقه سه توسعه یافت

معاون خدمات شهری منطقه سه شهرداری کرمان گفت: با اجرای ۵۰۰ متر لوله‌گذاری، شبکه آب خام در این منطقه توسعه یافت.

به‌گزارش کِرنا، ذکریا شریفیان با بیان اینکه این اقدام با هدف حفظ و نگهداری فضای سبز موجود انجام می‌شود، افزود: با اجرای لوله‌گذاری به‌طول ۵۰۰ متر، از میدان «شهید قرنی» تا چهارراه «بهداری»، درختان دوطرف خیابان «شهید قرنی»، خیابان «سپه» و فضاهای سبز چهارراه «بهداری»، از روش پرهزینه آبیاری با تانکر بی‌نیاز، و از طریق شبکه لوله‌گذاری‌شده، آبیاری می‌شوند.

وی، علاوه بر حفظ و نگهداری فضای سبز شهر و برنامه‌ریزی بهتر برای آن، کاهش بار ترافیکی معابر و کاهش هزینه‌های دیگر را از نتایج مطلوب توسعه شبکه آب خام، برشمرد.

0