شنبه 3 اسفند 1398
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9608014
  • 2 شهریور 1398
  • 18:35
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
ضرورت تشکیل کمیسیون ماده هفت برای حفظ فضای سبز شهر

نایب‌رییس شورای اسلامی شهر کرمان تأکید کرد:

ضرورت تشکیل کمیسیون ماده هفت برای حفظ فضای سبز شهر

نایب‌رییس شورای اسلامی شهر کرمان گفت: برای حفظ درختان و فضای سبز شهر، تشکیل کمیسیون ماده هفت ضروری است.

به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، رامین ارجمند کرمانی با بیان این‌که قطع و جابه‌جایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی واقع در محدوده و حریم شهر، نیازمند مصوبه از کمیسیون موضوع ماده هفت است، گفت: موضوع کمیسیون ماده هفت، مربوط به قانونی است که در دهه 60 به‌عنوان قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب و در سال 1387 نیز اصلاح و بازنگری شده است.

وی افزود: این کمیسیون وظیفۀ نظارت بر حُسن اجرای قانون و آیین‌نامۀ اجرایی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را بر عهده دارد.

ارجمند کرمانی ادامه داد: هم‌چنین قطع و جابه‌جایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، نیازمند مصوبه از کمیسیون موضوع ماده هفت است.

نایب‌رییس شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به این‌که کمیسیون ماده هفت، مرکب از یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر، معاون خدمات شهری یا معماری و شهرسازی و مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری است، گفت: هر نوع درخواست قطع و جابه‌جایی درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر توسط مالکان، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول، باید حتماً در کمیسیون مذکور مطرح شود.

ارجمند کرمانی افزود: جابه‌جایی یا قطع درخت، منوط به صدور مجوز ازسوی این کمیسیون است.

وی با بیان این‌که هم‌چنین قانون‌گذار در قانون مذکور، به‌منظور حفظ و حراست از فضاهای سبز شهر، به مبحث صدور پروانه‌های ساختمانی ورود کرده است، گفت: صدور پروانه ساختمانی در عرصه‌های با مساحت بیش از 500 مترمربع که در محدودۀ شهر واقع هستند، نیاز به تأیید این کمیسیون دارد.

ارجمند کرمانی روند برگزاری جلسات کمیسیون ماده هفت در دوره‌های گذشته را چندان جدی ندانست، اما در عین حال گفت: خوشبختانه با اهتمامی که در این دوره شده، جلسات کمیسیون ماده هفت به‌صورت رسمی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این کمیسیون پرونده‌هایی که از مناطق مختلف به شهرداری ارجاع می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ ضمن این‌که تصمیم‌های راهبردی برای حفظ فضای سبز شهر نیز در این کمیسیون اتخاذ می‌شود.