دوشنبه 2 مهر 1397
نسخه آزمایشی
  • اقتصاد
  • شماره خبر: 9605454
  • 20 مهر 1396
  • 13:15
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
محصولات شیلاتی و آبزیان استان کرمان صادر می‌شود

مدیر شیلات استان کرمان:

محصولات شیلاتی و آبزیان استان کرمان صادر می‌شود

مدیر شیلات استان کرمان گفت: در استان کویری کرمان محصولات شیلاتی و آبزیان از جمله آرتمیا، ماهیان خاویاری و ماهیان سردآبی و گرمابی پرورش داده می‌شود که قابلیت صادرات را نیز دارد.

به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، كرمان، مدیر شیلات استان کرمان گفت: در استان کویری کرمان محصولات شیلاتی و آبزیان از جمله آرتمیا، ماهیان خاویاری و ماهیان سردآبی و گرمابی پرورش داده می‌شود که قابلیت صادرات را نیز دارد.

ابوالقاسمی با بیان این‌که كاهش ذخاير آبزيان و از جمله ماهيان خاوياري در درياي خزر باعث شده تا بحث توليد و پرورش آن در آب‌هاي داخلي در دستوركار قرار گيرد، افزود: پرورش ماهيان خاوياري در استان از 4 سال پيش آغاز و نتایج خوبي در اين زمينه حاصل شده که در حال حاضر يك مزرعه‌ی پرورش ماهي خاوياري مكانيزه با ظرفيت  توليد 50 تن به همراه دو واحد پرورش ديگر درشهرستان‌هاي سيرجان و رفسنجان در حال فعاليت هستند؛ همچنین صدور مجوز یک مزرعه به ظرفيت 100 تن در شهرستان کرمان در دستور كار شيلات استان قرار دارد که بر همين اساس طي برنامه‌ی پنج ساله‌ی اقتصاد مقاومتي استان، توليد 400 تن گوشت  ماهي خاوياري هدف گذاري شده است و فرصت صادرات اين محصول را به خوبي فراهم آورده است. در حال حاضر توليد ماهيان خاوياري استان  20  تن می‌باشد که البته هنوز از استخرها برداشت نشده است.

مدیر شیلات استان گفت:  بر همين اساس طي برنامه‌ی پنج ساله اقتصاد مقاومتي استان برنامه تولید سيست آرتميا در دستور كار قرار گرفته است كه به همراه ساير محصولات آرتميا همانند بيوماس و.... فرصت صادرات اين محصول رابه خوبي فراهم آورده است و در سال 95 توليد محصولات آرتمياي استان14 تن بوده است.

ابوالقاسمی با اشاره به این‌که بهره‌گيري از منابع آب مناسب در جهت پرورش آبزيان چند سالي است كه به طور جدي در دستوركار شيلات استان قرار گرفته است، تصریح کرد: در حال حاضر توليد آبزيان استان  2300 تن بوده كه در برنامه‌ی پنج ساله‌ی اقتصاد مقاومتي استان دستيابي به توليد  5600 تن آبزيان هدف گذاري گرديده كه اين موضوع مي‌تواند فرصت‌هاي بسيار خوبي را درجهت صادرات اين محصولات فراهم آورد.

0