شنبه 3 اسفند 1398
  • فرهنگ و هنر
  • شماره خبر: 9607681
  • 19 فروردین 1398
  • 12:24
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
موسیقی خیابانی فرصتی فرهنگی است

موسیقی خیابانی فرصتی فرهنگی است

موسیقی خیابانی شاخه‌ای از انواع هنر خیابانی است که همانند انواع دیگر آن همچون تئاتر خیابانی یا هنر گرافیکی، در دهه‌های اخیر رشد قابل توجهی در جوامع مختلف داشته است. به طور کلی هنر خیابانی به واسطه‌ ارتباط م