شنبه 3 اسفند 1398
  • فرهنگ و هنر
  • شماره خبر: 9608186
  • 16 آبان 1398
  • 11:58
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
موسیقی نواحی فرصتی برای بیان فرهنگ و هنر بومی است

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسیقی نواحی فرصتی برای بیان فرهنگ و هنر بومی است

موسیقی نواحی روایتگر تاریخ و جغرافیای فرهنگی، اجتماعی و انسانی ایران است.

گنجینه‌‌ای از نواها و آواهایی که تجلی اصالت و معرفت است و با باورهای مردمان این سرزمین پیوندی وثیق دارد. روایت‌‌ها و قصه‌‌های فراوانی با این موسیقی از مسیر تاریخ گذر کرده و تا امروز راه پیموده است. موسیقی نواحی برخاسته از فرهنگ، اقلیم و هویت قومی مناطق مختلف ایران نسل به نسل حفظ شده و جلوه‌ای از تنوع فرهنگ‌‌های بومی و قومی در آیینه زلال آن هویداست. در روزگار ما موسیقی نواحی فرصتی است برای بیان فرهنگ و هنر بومی و نوجوانان و جوانانی که دل در گرو این موسیقی دارند و راه استادان و هنرمندان را ادامه می‌‌دهند.
جشنواره موسیقی نواحی جلوه‌‌هایی از این موسیقی را چون منشوری از نقش‌‌ها و رنگ‌‌ها به نمایش می-‌گذارد، اما بیش از آن رویدادی برای بازخوانی و یادآوری اهمیت و ضرورت موسیقی نواحی در زمان حاضر و اندیشه و گفت‌وگو درباره داشته‌‌ها، نیازها و فردای موسیقی نواحی است.
حضور هنرمندان گرانقدر موسیقی نواحی را در دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان ارج می‌‌نهم و از تلاش خالصانه دست‌‌اندرکاران این رویداد سپاسگزارم.

 سیدعباس صالحی