چهارشنبه 14 خرداد 1399
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9607719
  • 11 اردیبهشت 1398
  • 09:34
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
نام‌گذاری معبری به‌نام شهید لنگری‌زاده

در نشست کمیته تخصصی نام‌گذاری معابر شهری پیشنهاد شد؛

نام‌گذاری معبری به‌نام شهید لنگری‌زاده

نشست کمیته تخصصی نام‌گذاری معابر شهر کرمان با حضور اعضا در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان، در این نشست با توجه به اولویت نام‌گذاری معابر به نام شهدای گران‌قدر، نام‌گذاری تعدادی از کوچه‌های شهر که خانوادۀ معزز شهدا در آن کوچه‌ها زندگی می‌کنند، به نام شهدا پیشنهاد شد.

در این نشست هم‌چنین پیشنهاد شد خیابان موازی با بولوار استاد شهریار، به نام شهید مدافع حرم، شهید غلام‌رضا لنگری‌زاده، نام‌گذاری شود.

هم‌چنین پیشنهاد شد معبر منشعب از بولوار شاهد به سمت شهرک شهید مطهری، به‌نام شهید منصور زنده‌روح کرمانی، نام‌گذاری شود.

نام‌گذاری معبر واقع در انتهای بولوار آزادگان (خیابان منشعب از بولوار جهاد تا اولین تقاطع) به نام شهید حسین مرتضوی، از دیگر پیشنهادهای کمیته تخصصی نام‌گذاری معابر شهری بود.

در نشست تخصصی کمیته نام‌گذاری معابر شهری، نام‌گذاری معبری به نام ناظم‌الاطبا، پزشک، ادیب و دانشمند کرمانی نیز، مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است؛ پیشنهادهای نام‌گذاری معابر شهر کرمان، پس از بررسی در کمیته تخصصی نام‌گذاری معابر شهری که در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری برگزار می‌شود، به کمیسیون فرهنگی، هنری شورای اسلامی شهر کرمان ارسال و پس از تصویب در این کمیسیون، در صحن علنی شورا مطرح و مصوب می‌شود.   

15.63