یک شنبه 3 مرداد 1400
  • فرهنگ و هنر
  • شماره خبر: 9608266
  • 21 آذر 1398
  • 11:29
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
هویت پررنگ فرهنگی با معرفی مفاخر

هویت پررنگ فرهنگی با معرفی مفاخر

علیرضا فدایی کرمانی - امروزه جامعه ما با بحران هویت مواجهه است و از سویی با فرهنگ جهانی‌سازی. اینجا است که اهمیت هویت‌ فرهنگی و ملی در عرصه‌های خرد و کلان کاملا هویدا می‌شود.

مفاخر یک جامعه رابطه‌ای مستقیم با  هویت و خودباوری فرهنگی مردمان آن دیار دارند. چهره‌های فرهنگی، هنرمندان، و..‌. افرادی هستند که می‌توان به آنها افتخار کرد و به عبارتی مایۀ فخر و مباهات هستند. در مورد مفاخر در فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون مطالعات و تحقیق‌هایی انجام گرفته که بیشتر این تحقیق‌ها مربوط به افراد یا اشخاصی است که در یک حوزه نخبه بوده و برای جامعه خود نوعی افتخار به حساب می‌آمدند. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اصولاً معنا و گسترۀ مفاخر چیست و آیا معیارها و شاخصه‌هایی برای شناسایی این مفاخر وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد این شاخصه‌ها کدامند؟ پس از این مفاهیم اساسی، مهم‌ترین بعد کارکردی شناخت، مفاخر بعد هویتی آنهاست. شناخت بعد هویتی آنها می‌تواند موجب ارتقای فرهنگ عمومی و اعتلای هویت قومی و ملی شود. بنابراین به نظر می‌رسد شناخت مفاخر فرهنگی و هنری یک جامعه و تلاش برای الگوسازی آنها تا حد قابل‌توجهی در اعتلای هویت فردی، اجتماعی و ملی هر دیار مؤثر خواهد بود. شهر کرمان دیاری کهن است که پیشینه و قدمت  و اثر گذاری آن در تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم امری غیر قابل انکار است. در این میان چهره های مطرح فرهنگی، هنری، سیاسی و ادبا و هنرمندان کرمانی نقش به سزای در هویت بخشی فرهنگ و تاریخ داشته اند. اگرچه در ده‌های اخیر پس از توسعه در ساخت و ساز و شهرسازی به شیوه نوین شهر‌ها از لحاظ معماری و ظواهر و محیط‌های عمومی دچار تغییر و تعاریف متفاوتی شده اند اما هویت و به قولی روح هر شهر همچنان در گرو آداب و رسوم و آیین‌های و به خصوص هنرمندان و اهالی فرهنگ هر دیار است. بنابراین هر شهر در دو قالب ساختار ظاهری و روح و هویت شهری تعریف می‌شود. به طور مثال میدان مشتاق کرمان می‌توانست هر شکل و ساختاری داشته باشد اما هویت این میدان مربوط به مشتاق‌علی شاه است که آرامگاه او در گوشه این میدان است.یا نصب و نام گذاری تصاویر شهدا در محل سکونتشان موجب هویت بخشی به کوچه و خیابان شده است. پس اهمیت افراد و مخافر و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی و.. در هویت بخشی شهر به اندازه بناهای تاریخی و چه بسا بیشتر از آن است. از همین رو شناسایی و معرفی هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی و ایجاد بستری برای شناخت بیشتر آن‌ها به جامعه یکی از وظایف اصلی مدیران شهری است.
خوشبختانه در مدیریت جدید شهرداری کرمان توجه به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی شهر کرمان دارای اهمیت ویژه ای شده است. به طور مثال در اوایل این هفته حضور شهردار کرمان در مراسم تقدیر از بانو حبیبه برومند و قول مساعد جهت ایجاد امکانی برای ارائه آثار این هنرمند اتفاق مهم و مبارکی است که امیدواریم تحقق یافته و در خصوص سایر هنرمندان گمنام کرمان نیز ادامه داشته باشد.
شهر کرمان به واسطه اصالت و غنای فرهنگی دارای مردمانی است که ذاتا دارای قریحه و ذوق هنری می‌باشند، از دوخت پته و کارهای دستی بانوان کرمانی تا کاشی‌سازی، شالبافی، سفالگری، مسگری، ساخت زیورآلات و هنرهای تجسمی  و...همه هنرهایی است که  سالیان بسیاری پیشه کرمانی‌ها بوده است. از همین رو جدای از هنرمندان شناخته شده و مطرح هستند هنرمندانی که هنر والای آن‌ها همچنان ناشناخته است و شناسایی و ایجاد امکانی بر ای ارائه فعالیت‌های آنها می‌تواند در رونق فرهنگی و هویت بخشی به فرهنگ کرمان بسیار موثر باشد زیرا که تاریخ فردای ما در گرو معرفی و شناخت هنرمندان و اهالی فرهنگ امروز است.

0