دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9607627
  • 10 اسفند 1397
  • 13:22
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
کارگران سازمان مدیریت پسماند دوره‌ای معاینه می‌شوند

با همکاری واحد سلامت و طب‌ کار شهرداری؛

کارگران سازمان مدیریت پسماند دوره‌ای معاینه می‌شوند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان گفت: معاینات دوره‌ای کارگران و راننده‌های خودروهای حمل زبالۀ سازمان مدیریت پسماند، با همکاری واحد سلامت و طب‌ کار شهرداری کرمان انجام می‌شود.

به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، محمدرضا قربانی افزود: با توجه به حفظ و ارتقای سلامت کارکنان سازمان مدیریت پسماند و هم‌چنین تأکید معاون خدمات شهری شهردار در این رابطه، آزمایش‌های دوره‌ای شامل خون، بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، تست قلب و ریه، برای کارگران و رانندگان خودروهای سنگین و حمل زباله سازمان پسماند، با هدف انجام معاینات پیشگیرانه، انجام شده است.

وی  با اشاره به این‌که کارگران شهرداری از سرمایه‌های جامعه هستند و حفاظت و حمایت آن‌ها، وظیفۀ شهرداری است، افزود: انجام این‌گونه آزمایش‌ها برای کارگران سازمان مدیریت پسماند به‌دلیل شرایط ویژۀ کاری آن‌ها، ضروری است؛ چراکه این اقدام موجب شناسایی بیماری و جلوگیری از به خطر افتادن سلامت کارگران می‌شود.

0