چهارشنبه 29 دی 1400
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9609331
  • 3 شهریور 1399
  • 18:18
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
جمع‌آوری روزانه 350 تا 400  تن زباله از سطح شهر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان خبر داد:

جمع‌آوری روزانه 350 تا 400  تن زباله از سطح شهر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان گفت: به‌دلیل شیوع کرونا، برای دفن زباله‌ها احتیاج به حفر ترانشه‌های بزرگ داشتیم که سازمان مدیریت پسماند به حفر ترانشۀ مهندسی جهت دفن زباله اقدام کرد.

به گزارش کرمان‌شهر‌آنلاین، علیرضا ریاضی با بیان اینکه روزانه به‌طور متوسط 350 تا 400 تن زباله از سطح شهر جمع‌آوری و در سایت لندفیل جهت دفن تخلیه می‌شود، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، جهت دفن این حجم زباله احتیاج به حفر ترانشه‌های بزرگ داشتیم و به همین منظور سازمان مدیریت پسماند اقدام به حفر ترانشۀ مهندسی جهت دفن زباله‌ها کرده است.

ریاضی از شهروندان تقاضا کرد با تفکیک زباله‌ها از مبدأ، با سازمان مدیریت پسماند شهرداری در کاهش حجم زباله‌ها همکاری کنند.

46.8509