چهارشنبه 2 خرداد 1403
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9611538
  • 25 اردیبهشت 1403
  • 12:57
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
اجرای دو کیلومتر دیوار بتنی برای جلوگیری از تصرف اراضی دولتی

در ادامهٔ فعالیت‌های نظارتی شهرداری منطقه سه کرمان انجام گرفت؛

اجرای دو کیلومتر دیوار بتنی برای جلوگیری از تصرف اراضی دولتی

شهردار منطقه سه شهر کرمان، از اجرای دو کیلومتر دیوار بتنی با هدف جلوگیری از تصرف اراضی دولتی و زمین‌های شهرداری کرمان در محدودهٔ حاشیهٔ شهر در این منطقه خبر داد.

به گزارش کرنا، سیدمرتضی حسینی گفت: دیوار بتنی یادشده برای جلوگیری از ادامهٔ تصرفات اراضی دولتی و شهرداری کرمان از جنوب‌شرقی روستای «الله‌آباد» تا انتهای جنوب‌غربی روستای «شیشه‌گر» به طول دو کیلومتر، به همت همکاران شهرداری منطقه سه اجرا شد.

وی افزود: این اقدام که به‌منظور جلوگیری از اهداف سودجویانه زمین‌خواران انجام شده است، در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.

شهردار منطقه سه کرمان، از رفع تصرف ۱۱۰ هزار مترمربع (معادل ۱۱هکتار) از اراضی دولتی در محدوده یادشده نیز، خبر داد و تعداد حکم‌های رفع تصرف را  ۶۷ مورد اعلام کرد.

حسینی، پیگیری برای ابطال اسناد صادره معارض با سند شهرداری، شناسایی متصرفان عمده اراضی متعلق به شهرداری و طرح دعاوی قضایی علیه این مجموعه و همچنین همکاری با کارشناسان رسمی دادگستری را برای اجرای احکام درخصوص اراضی دولتی محدوده یادشده، از دیگر اقدامات دانست که برای پیشگیری از تصرف اراضی زمین‌خواران و مقابله با آنها صورت می‌گیرد.

 

15.624